Organizacije i udruženja

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom
VelikiMali
MDRI-S
Grupa "Hajde da..."
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Udruženje slepih i slabovidih Srbije "Beli štap"
Iz kruga
Forum mladih sa invaliditetom
Zdravstveno-potporno udruženje studenata ZPU
Savez studenata Beograda
Studentska unija Srbije
Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima
Centar za orijentaciju društva
Udruženje za reviziju pristupacnosti

Univerziteti i fakulteti

Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Uciteljski fakultet
Fakultet bezbednosti
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet politickih nauka
Fakultet sporta i fizickog vaspitanja
Filozofski fakultet
Filološki fakultet
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
Fakultet veterinarske medicine
Farmaceutski fakultet
Biološki fakultet
Geografski fakultet
Matematicki fakultet
Fakultet za fizicku hemiju
Fizicki fakultet
Hemijski fakultet
Arhitektonski fakultet
Gradevinski fakultet
Elektrotehnicki fakultet
Mašinski fakultet
Poljoprivredni fakultet
Rudarsko-geološki fakultet
Saobracajni fakultet
Tehnicki fakultet, Bor
Tehnološko-metalurški fakultet
Fakultet organizacionih nauka
Šumarski fakultet

Zdravstvene ustanove

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - Beograd


Ministarstva

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije
Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Ministarstvo kulture Republike Srbije